ticari krediler - Kredi Derecelendirme ve Danışmanlığı

Ticari Kredi Nedir ?

By: Finansal Dönüşüm

Ticari kredi bankalar tarafından nakit kredi ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro gibi gayrinakdi olarak adlandırılan krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası...

Daha Fazla Oku